Brand­rö­ken sprids över Sli­te

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■BRAND. Bo­en­de i Sli­te upp­ma­na­des fort­satt att hål­la dör­rar, föns­ter och ven­ti­ler stäng­da un­der går­da­gen ef­ter den om­fat­tan­de bran­den på Ce­men­ta. Rädd­nings­tjäns­ten på Got­land har lå­tit la­ger­bygg­na­den, där bran­den star­ta­de, brin­na ned.

Bran­den som bröt ut vid la­ger­bygg­na­den i ons­dags kväll var un­der kon­troll ti­digt i går mor­se, men det brann fort­fa­ran­de i går ef­ter­mid­dag och det fanns vid den tid­punk­ten ing­en pro­gnos för när släck­nings­ar­be­tet kan av­slu­tas. (TT)

FOTO: KARL MELANDER/TT

Bran­den på Ce­men­ta i Sli­te på Got­land star­ta­de i ons­dags kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.