Har­ley-da­vid­son star­tar i Thai­land

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■EKO­NO­MI. Den klas­sis­ka mo­tor­cy­kel­till­ver­ka­ren Har­ley-da­vid­son har hyl­lats av pre­si­dent Do­nald Trump för att be­hål­la job­ben i USA. Men se­dan USA dra­git sig ur det sto­ra fri­han­dels­av­ta­let TPP öpp­nar Har­ley-da­vid­son nu en fa­brik i Thai­land.

Den nya fa­bri­ken ska slå upp por­tar­na i slu­tet av näs­ta år. Bakom be­slu­tet lig­ger en öns­kan att nå fler kun­der på den asi­a­tis­ka mark­na­den – och att und­vi­ka de höga tul­lar som blir följ­den av att USA hop­par av TPP. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.