I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■ITA­LI­EN. G7-mö­te på Si­ci­li­en. Pre­si­dent Do­nald Trump och Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron del­tar.

■■STORBRITANNIEN. USA:S för­re pre­si­dent Ba­rack Oba­ma på be­sök i Edin­burgh.

■■MP-KON­GRESS. Mil­jö­par­ti­ets kon­gress in­leds i Lin­kö­ping.

■■ÅTAL. En 47-årig kvin­na som miss­tänks för att ha mör­dat en äld­re släk­ting i Kungs­bac­ka och se­dan at­tac­ke­ra­de bi­lis­ter med ham­ma­re på E6.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.