”Lill-babs” hyl­las som ar­tist

Hallands Nyheter - - Tv Guide - He­le­na Björkvall

I en hyll­nings­kon­sert tol­kas de åt­ta ar­tis­ter som val­des in i Swe­dish Mu­sic Hall of Fa­me i år.

Swe­dish Mu­sic Hall of Fa­me väl­jer var­je år in en sam­ling be­ty­del­se­ful­la svens­ka ar­tis­ter. Syf­tet är att ”hyl­la det gång­na sek­lets vik­ti­gas­te ak­tö­rer in­om po­pu­lär­mu­si­ken”. Nu sän­der SVT ”En hyll­ning till svensk musik” där årets ar­tis­ter tol­kas. Bland dem som val­des in 2017 finns namn som Bar­bro ”Lill-babs” Svens­son, Mag­nus Ugg­la, The Car­di­gans och Me­rit Hem­ming­son.

– Man för­vä­nar sig ald­rig så­dant här, jag har ald­rig gjort det. Man blir li­ka över­ras­kad var­je gång. Det är fan­tas­tiskt att få bli upp­märk­sam­mad på det här vi­set, att jag som un­der­hål­la­re får va­ra med i ett så­dant här gäng, sa­de Lill-babs till TT i vint­ras när det av­slö­ja­des att hon var en av dem som valts in.

Foto: Andre­as Be­ro­ni­us/sm­hof

– Jag trod­de först in­te att det var sant, sa­de Bar­bro ”Lill-babs” Svens­son till TT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.