Brad Pitt i sa­ti­risk krigs­ko­me­di

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Brad Pitt spe­lar ge­ne­ral som själv ham­nar i skott­lin­jen i den­na krigs­ko­me­di ”War machi­ne”, re­gis­se­rad av Da­vid Michôd. Fil­men är in­spi­re­rad av Mi­chael Hastings bok ”The ope­ra­tors: the wild & ter­ri­fy­ing in­si­de sto­ry of Ame­ri­ca’s war in Af­gha­nis­tan”, som skild­ra­de den rik­ti­ge ge­ne­ra­len Stan­ley Mc­chrys­tal och den­nes fram­fart i Af­gha­nis­tan. Mc­chrys­tal kal­la­des för ”en rock­stjär­na” av sol­da­ter­na, och drog sig in­te för att kri­ti­se­ra Oba­maad­mi­nist­ra­tio­nen. NET­FLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.