Tjor­ven och Sti­na fun­kar än i dag

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Astrid Lind­grens ”Vi på Salt­krå­kan” skrevs di­rekt för tv och kom ut i bok­form först ef­ter att se­ri­en vi­sats i tv. I fak­ta­se­ri­en ”Svens­ka tv histo­ri­er” be­rät­tas om tv-pro­gram som har satt av­tryck. SVT1 18.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.