Vi får in­te lå­ta räds­lan ta över

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Hans Hil­ding

TERROR. Ma­ria Hal­denstens le­da­re da­gen ef­ter terror­då­det i Man­ches­ter an­da­des den verk­lig­het vi mås­te ta till oss. Att in­te lå­ta räds­lan ta över som onds­kans hant­ver­ka­re vill. Det ur­sin­ni­ga hat som rik­tas mot Väs­ter­lan­dets de­mo­kra­ti och fri­het är fruk­tans­värt, men ge­nom ett ökat sam­ar­be­te i he­la Väs­ter­lan­det kom­mer fri­he­ten seg­ra över de kraf­ter som vill få igång ett stor­krig. Och Sve­ri­ge bör sät­ta fart på sä­ke­he­ten i he­la lan­det.det är nu det gäl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.