Pet­ra Olsson, fri­sör på Hår­zo­nen, Var­berg:

Hallands Nyheter - - Nyheter -

– Hon har be­tytt allt. Vi var tre syst­rar hem­ma, så pap­pa ha­de det tufft som en­sam kil­le, ha ha. Min mam­mas råd när jag tog stu­den­ten var ”Gå med i fac­ket”, så det har jag gjort. – Jag ska la­ga en fin­mid­dag åt mi­na för­äld­rar, pre­cis som på Fars dag, men jag har in­te be­stämt än vad det ska bli. Kanske nå­got med kyck­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.