Tra­fi­ken stop­pa­des på E6

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

HAL­LAND: Strax ef­ter lunch på fre­da­gen kom larm om en olyc­ka på E6 i höjd med Björ­käng. En bil­fö­ra­re ha­de fått stan­na på grund av sjuk­dom och för­des till sjuk­hu­set. Un­der rädd­nings­ar­be­tet stäng­des vägen av mel­lan Tvåå­ker och Mo­rup.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.