”Orätt­vi­sa” möj­ligt mo­tiv för kon­sert­dåd

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - FO­TO: EMI­LIO MORENATTI/AP

Bloms­ter­ha­vet vid St Ann’s Squa­re i Man­ches­ter fort­sät­ter att växa.

Bak­grun­den till Man­ches­ter­då­det var att Sal­man Abe­di an­såg att ara­ber i Stor­bri­tan­ni­en be­hand­las orätt­vist, en­ligt ny­hets­by­rån AP:S webb­sajt. Abe­di ska ha ringt ett sis­ta sam­tal till en fa­mil­je­med­lem där han bad om ur­säkt för då­det. Den ut­lö­san­de fak­torn var, en­ligt släk­ting­en, att en mus­limsk vän till Abe­di dö­da­des i fjol, vil­ket gått obe­märkt för­bi. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.