Föll från Åbo-fär­ja – dog

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

OLYCKOR. En svensk man född 1988 om­kom när han föll över bord från kryss­nings­far­ty­get Sil­ja Ga­laxy i skär­går­den ut­an­för Åbo i Fin­land. Fle­ra pas­sa­ge­ra­re upp­täck­te vid fem­ti­den i går mor­se att en per­son föll över bord och lar­ma­de per­so­nal.

Ett stör­re sök­på­drag sat­tes in där Sil­ja Ga­laxy och and­ra kryss­nings­far­tyg i när­he­ten vän­de om och del­tog i sö­kan­det. Ef­ter två tim­mar hit­ta­de fin­länds­ka sjö­r­ädd­ning­en man­nen i vatt­net och han för­des till sjuk­hus, men hans liv gick in­te att räd­da. (TT)

FO­TO: HASSE HOLMBERG/TT/ARKIVBILD

En per­son föll över­bord från fin­lands­fär­jan på bilden, men hit­ta­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.