Fång­ar rym­de ge­nom tun­nel

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BRASILIEN. Nä­ra hund­ra fång­ar har rymt från ett fäng­el­se i nord­öst­ra Brasilien ge­nom en 30 me­ter lång tun­nel.

Nio av dem har hit­tats igen och po­li­ser för­sö­ker gri­pa res­ten. De rym­de från fäng­el­set i Par­na­mi­rim i Rio Gran­de do Nor­te.

För någ­ra må­na­der se­dan kun­de över 50 fång­ar rym­ma från ett an­nat fäng­el­se i del­sta­ten i sam­band med ett blo­digt upp­lopp då nä­ra 30 per­so­ner dö­da­des. Många av lan­dets fäng­el­ser är över­be­lag­da och drab­ba­de av gäng­re­la­te­ra­de bråk. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.