Fals­ka vd-mejl ökan­de pro­blem

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. In­för årets se­mes­ter­sä­song var­nar po­li­sen på nytt för vd-be­drä­ge­ri­er­na. Mej­let ser ut att kom­ma från vd:n. Men det kom­mer i själ­va ver­ket från be­dra­ga­re som för­sö­ker lu­ra till sig peng­ar. Of­ta lyc­kas de ock­så. En­ligt Mag­nus Lin­de­gren, chef vid po­li­sens be­drä­ge­ri­ro­tel i Gö­te­borg, är be­dra­gar­na of­ta väl på­läs­ta. Bland an­nat sam­lar de upp­gif­ter från bo­la­gets hem­si­da och från so­ci­a­la me­di­er.

– Där ser de kanske att vd:n är på se­mes­ter och är svår att nå, sä­ger Lin­de­gren till SVT Ny­he­ter Väst. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.