Sö­kes: Äga­re till lyx­arm­band

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BORTTAPPAT. Har du va­rit ute i Stock­holm ny­li­gen och bli­vit av med ett arm­band? Är arm­ban­det dess­utom värt en mind­re för­mö­gen­het? Då kan du pus­ta ut. En är­lig män­ni­ska har hit­tat det och läm­nat in arm­ban­det till Stock­holmspo­li­sens re­cep­tion i ci­ty, skri­ver Sö­der­malmspo­li­sen på sin Fa­ce­book­si­da.

Nu är jak­ten på den rät­ta äga­ren i full gång. Po­li­sen vill in­te läm­na ut någ­ra de­tal­jer om arm­ban­det, ba­ra att det är upp­hit­tat i cen­tra­la Stock­holm un­der maj och att det är värt en halv mil­jon kro­nor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.