75-åring av­rät­tad i Ala­ba­ma

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

USA. En 75-årig man har av­rät­tats i Ala­ba­ma i USA, rap­por­te­rar CNN. Man­nen döm­des för mor­det på sin flick­väns ma­ke 1982, en­ligt del­sta­tens gu­ver­nör.

Den mord­döm­de Tho­mas Art­hur har fle­ra gång­er fått sin av­rätt­ning upp­skju­ten, nå­got som för­lä­nat ho­nom smek­nam­net Hou­di­ni, ef­ter den kän­de ut­bry­tar­kung­en.

”Tho­mas Art­hurs ut­drag­na för­sök att und­kom­ma rätt­vi­san har nu fått ett slut”, sä­ger Ala­ba­mas ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Ste­ve Mars­hall i ett ut­ta­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.