Tu­sen­tals do­ma­re spar­ka­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

TURKIET. Fler än 4 000 do­ma­re och åkla­ga­re har fått spar­ken i Turkiet, an­kla­ga­de för in­bland­ning i kupp­för­sö­ket för­ra som­ma­ren, en­ligt den tur­kis­ke ju­sti­ti­e­mi­nis­tern Be­kir Boz­dag.

I ett tal i An­ka­ra sa­de Boz­dag att lan­dets rätts­vä­sen­de ren­sats på an­häng­a­re av pre­di­kan­ten Fet­hul­lah Gü­len, som den tur­kis­ka re­ge­ring­en häv­dar lig­ger bakom den miss­lyc­ka­de mi­li­tärkup­pen i ju­li. Det är oklart un­der vil­ket tids­spann av­ske­dan­de­na har skett. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.