Lerskred tar liv på Sri Lan­ka

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - FO­TO: ERANGA JAYAWARDENA/AP

Mi­li­tä­rer och by­bor hjälps åt att ren­sa upp i byn Bel­la­na knappt tre mil sö­der om hu­vud­sta­den Colom­bo i Sri Lan­ka. Kraf­ti­ga regn i de söd­ra och väst­ra de­lar­na av lan­det har ska­pat över­sväm­ning­ar och kraf­ti­ga lerskred som dra­git med sig bygg­na­der och män­ni­skor. En­ligt myn­dig­he­ter­na har minst 91 män­ni­skor om­kom­mit och 110 män­ni­skor sak­na­des i går fort­fa­ran­de. En­ligt in­ri­kesmi­nis­ter Va­ji­ra Abey­war­da­na finns det risk att väd­ret för­vär­ras un­der de kom­man­de dyg­nen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.