I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NEDERLÄNDERNA. Ny run­da av freds­för­hand­ling­ar mel­lan de filip­pins­ka re­bel­ler­na och re­ge­ring­en.

VÄRL­DEN. Ra­ma­dan in­leds.

MP-KON­GRESS. Mil­jö­par­ti­ets kon­gress fort­sät­ter. Tal av par­ti­sek­re­te­ra­re och Grön Ung­dom.

HEMBYGDSSTÄMMA. Sve­ri­ges Hem­bygds­för­bund sam­las till riks­stäm­ma, val av ny för­bunds­ord­fö­ran­de.

LÖRDAGSINTERVJU. EU- och han­dels­mi­nis­ter Ann Lin­de i P1:s Ekot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.