Fa­ce­book stop­par Lux­sty­le-an­non­ser

Hallands Nyheter - - Konsument -

ANNONSSTOPP: Dans­ka fö­re­ta­get Lux In­ter­na­tio­nal, mer känt som Lux­sty­le, för­bjuds an­non­se­ra på Fa­ce­book och Instagram. Fö­re­ta­get är se­dan ti­di­ga­re po­li­san­mält av Dan­marks Kon­su­ment­om­buds­man för att ha sänt obe­ställ­da skön­hets­pro­duk­ter till kun­der och se­dan krävt be­tal­ning. Fa­ce­book bloc­ke­rar nu Lux­sty­le från att an­non­se­ra på platt­for­men ef­tersom an­non­se­ring­en bry­ter mot gäl­lan­de po­li­cys med bland an­nat vil­se­le­dan­de er­bju­dan­den, skri­ver kon­su­men­teu­ro­pa.se med hän­vis­ning till CBC News och hol­länds­ka Op­ge­li­cht.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.