Åt­ta av tio unga bor hem­ma gra­tis

Hallands Nyheter - - Konsument -

BOSTAD: Åt­ta av tio unga i ål­dern 18-26 år bor kvar i för­äld­ra­hem­met ut­an att be­ta­la. Det vi­sar en Si­fo-un­der­sök­ning som gjorts på upp­drag av SBAB.

Clau­dia Wör­mann, bo­en­de­ek­o­nom på SBAB tyc­ker att siff­ror­na är ned­slå­en­de. Hon an­ser för­äld­rar har ett an­svar att sko­la bar­nen eko­no­miskt och att vux­na barn all­tid ska be­ta­la för sig ge­nom peng­ar el­ler ar­betsin­sat­ser.

– Det kan an­nars bli ett surt upp­vak­nan­de för bar­net som kanske har trott att kyl­skåpet fyl­ler på sig själv, sä­ger Clau­dia Wör­mann,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.