Chips­burk re­na mar­dröms­skrä­pet

Hallands Nyheter - - Konsument -

FÖRPACKNING: Pring­les väl­kän­da chips­burk är den verk­li­ga mar­dröm­men för ma­ski­ner som sor­te­rar skräp. Åt­minsto­ne en­ligt brit­tis­ka bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen The Re­cycling As­so­ci­a­tion. Med bot­ten och in­ner­lock av me­tall, plast­lock och fo­li­e­klädd kar­tong­tub är det en ”värsting” i för­pack­nings­värl­den, upp­ger BBC. En ta­les­per­son för Kel­logs som äger Pring­les häv­dar att de många de­lar­na i för­pack­ning­en är ut­for­ma­de för att öka håll­bar­he­ten på chip­sen. Det ger i sin tur ett mins­kat svinn och där­med ock­så en mil­jö­för­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.