Raps­res­ter kan bli ny ve­go­mat

Hallands Nyheter - - Konsument -

VE­GO­MAT: De res­ter från raps­ol­je­pro­duk­tion som i dag blir djur­fo­der kan på sikt ham­na på vå­ra eg­na mat­tall­ri­kar. Fors­ka­re vid Lunds uni­ver­si­tet har upp­täckt att rest­pro­duk­ten in­ne­hål­ler för ve­ge­ta­ri­a­ner vik­ti­ga och svår­fång­a­de es­sen­ti­el­la ami­nosy­ror. För­sök på­går nu att ut­veck­la ett livs­me­del som i fram­ti­den kan bli en ut­ma­na­re till quorn och so­ja. Av tre ki­lo raps­frön blir ett ki­lo ol­ja och res­ten tor­kas till pel­lets för att ge till kor och gri­sar. Den bi­s­mak av gräs som nu finns i res­ter­na räk­nar fors­kar­na med att kun­na fil­tre­ra bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.