Kort om äm­ne­na

Hallands Nyheter - - Konsument -

Gly­ci­dol, 2-MCPD och 3-MCPD kan bil­das när ve­ge­ta­bi­lis­ka ol­jor raf­fi­ne­ras men ock­så när äm­nen som kan ge lukt och smak tas bort. De upp­kom­mer fram­förallt i palm­ol­ja. Äm­ne­na har ef­ter djur­för­sök vi­sat sig ge en för­höjd risk för can­cer och njurska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.