Wic ris­ke­rar att mis­ta för­vär­vet

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

War­berg IC var över­ens med stor­ta­lang­en Adam Dahlqvist från Lind­ås. Men nu kanske man än­då blir snu­vad på god­bi­ten.

– Jag har in­te be­stämt mig än. War­berg, Falun el­ler stan­na i Lind­ås, sä­ger Adam till Af­ton­bla­det.

Wics sport­chef Kim­mo Es­ke­li­nen är för­stås in­te glad över vänd­ning­en.

– Vi ska­ka­de han, tog fo­to och pre­sen­te­ra­de ho­nom i me­dia. Jag är väl­digt för­vå­nad över det som kom­mit upp nu, sä­ger Kim­mo till Af­ton­bla­det.

Adam Dahlqvist sä­ger sig själv in­te ha ett bra svar över helom­vänd­ning­en. Men du var ju klar för War­berg. Vad hände?

– Det är en bra frå­ga och jag har egent­li­gen ing­et bra svar. Kanske gick det li­te för snabbt, sä­ger Adam.

Sam­ma kväll som Adam var i Var­berg ring­de Falun och då vil­le han för­stås hö­ra vad de ha­de att sä­ga.

– Det är värl­dens bäs­ta klubb och jag har fått ett bra in­tryck av dem, vil­ket gjort va­let svå­ra­re, sä­ger Dahlqvist.

Kim­mo be­svi­ken:

– Vi har in­te skri­vit kon­trakt, det får man in­te gö­ra för­rän sko­lan är slut. Men i min värld är ett munt­ligt ja ock­så en över­ens­kommel­de, sä­ger han till Af­ton­bla­det. Spe­lar Adam Dahlqvist i War­berg näs­ta sä­song?

– Det har jag fak­tiskt ing­en aning om, sä­ger Kim­mo. Es­ke­li­nen är

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.