L:a Träslöv av­gjor­de i and­ra halv­lek

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 4 HAL­LAND: Bra spe­la av hem­ma­la­get i förs­ta halv­lek, men det dröj­de till and­ra hal­van av mat­chen in­nan L:a Träslöv kun­de av­gö­ra till se­ger; 3–1 (1–1).

– Vi gjor­de en bra förs­ta halv­lek, tog led­ning­en med 1–0 och ska­pa­de en hel del and­ra chan­ser, sa L:a Träslövs Glenn Larsson.

Men så kvit­te­ra­de An­ders­berg fö­re pa­us och ha­de dess­utom ett över­tag i bör­jan av and­ra.

– Vi öpp­na­de rik­tigt svagt, men det ord­na­de ju upp sig till slut, sa Larsson.

Två mål in­om lop­pet av fem mi­nu­ter av­gjor­de till­ställ­ning­en. Da­ni­el Svens­son sat­te 2–1 och se­dan skic­ka­de Jo­han Svens­son in 3–1.

– De bå­da mål­skyt­tar­na är ock­så de som för­tjä­nar ex­tra plus hos oss, tyck­te Glenn Larsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.