Löf­ta­da­len knep po­äng på över­tid

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 5 HAL­LAND: Spe­lan­de trä­na­ren Mat­ti­as Hal­lengärd såg till att Löf­ta­da­len fick en po­äng med sig i bor­t­a­mö­tet mot Dero­me/ås­klos­ter; 2–2 (1–1).

– Dess­utom spe­la­de vi med två man mind­re, ef­ter två ut­vis­ning­ar, be­rät­ta­de Hal­lengärd. Men vi var vär­da po­äng­en. Han fick med­håll av kol­le­gan i D/Å, Pe­ter Birk. – Vi gjor­de ing­en bra match, Löf­ta­da­len ha­de det bätt­re spe­let. Men det känns för­stås rik­tigt surt att släp­pa in ett kvit­te­rings­mål så sent, sa Birk.

Plus i hem­ma­la­get till Fe­lix Karl­berg. I Löf­ta­da­len var det jämnt över­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.