Lebron hi­sto­risk för fi­nalklart Cle­ve­land

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Cle­ve­land är klart för tred­je ra­ka Nba-fi­na­len ef­ter stor­se­ger mot Boston med 135–102. Lebron Ja­mes vi­sa­de vägen och pas­se­ra­de barn­dom­si­do­len Mi­chael Jor­dan som slut­spe­lets mesta po­äng­gö­ra­re.

”King Ja­mes” be­höv­de 28 po­äng för att ta sig för­bi Chi­ca­go Bulls­le­gen­da­ren Mi­chael Jor­dan. En tre­po­äng­a­re sent i den tred­je pe­ri­o­den gjor­de Lebron hi­sto­risk och tog ho­nom en­sam upp i topp över slut­spe­lets bäs­ta po­äng­gö­ra­re. Jor­dans re­kord – satt på 179 mat­cher jäm­fört med Lebrons 212 – stod sig i 19 år.

– JAG BÄR mitt num­mer (23) på grund av ”Mi­ke”. Jag tror min kär­lek till spor­ten bör­ja­de på grund av Mi­ke, det är ba­ra att se vad han har upp­nått, sä­ger Ja­mes en­ligt NBA:S webb­plats.

Cle­ve­land-stjär­nan kun­de se­dan vi­la he­la den fjär­de pe­ri­o­den. Det blev 35 po­äng i mat­chen och to­talt har han nu gjort 5 989 po­äng i slut­spels­mat­cher. Utö­ver po­äng­en gjor­de han åt­ta as­sist och tog åt­ta re­tu­rer.

DET REGERANDE mäs­tar­la­get Cle­ve­land vann med to­talt 4–1 i mat­cher mot Boston. För tred­je året i rad vän­tar sam­ma mot­stån­da­re i fi­na­len, Gol­den Sta­te, vil­ket ald­rig ti­di­ga­re hänt i Nba-histo­ri­en.

FI­NALKLART. Lebron Ja­mes Cle­ve­land mö­ter Gol­den Sta­te i fi­na­len för tred­je året i rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.