Brosnan be­kräf­tar roll i nya Mam­ma mia

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Skå­de­spe­la­ren kom­mer att med­ver­ka i upp­föl­ja­ren till Mam­ma mi­a­fil­men.

Det be­kräf­tar Brosnan själv på Instagram, där han lad­dat upp en bild på sig själv och mot­spe­la­ren Me­ryl Streep med or­den:

”Vill du dan­sa el­ler vill du dan­sa? Mam­ma mia nu kör vi igen.”

Mam­ma mia: He­re we go again, som upp­föl­ja­ren he­ter, har pre­miär näs­ta som­mar.

Film­bo­la­get Uni­ver­sal har ti­di­ga­re be­kräf­tat att He­re we go again kom­mer att in­ne­hål­la en rad Ab­ba-lå­tar som in­te var med i den förs­ta fil­men, och att Ben­ny An­ders­son och Björn Ul­vaeus blir ex­e­ku­ti­va pro­du­cen­ter. För re­gi och ma­nus står ti­di­ga­re bland an­nat gjort Ho­tell Ma­ri­gold. (TT)

som

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.