Ka­ty Per­ry hed­ra­de Man­ches­te­roff­ren

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: hed­ra­de off­ren i ter­ror­at­tac­ken i Man­ches­ter un­der sin kon­sert i Lon­don i tors­dags kväll. Spel­ning­en var i li­ten ska­la med ba­ra 90 be­sö­ka­re och den ame­ri­kans­ka världs­stjär­nan brast ut i gråt på sce­nen när hon pra­ta­de om at­tac­ken och höll där­ef­ter i en tyst mi­nut.

”Den här vec­kan har va­rit väl­digt svår. Den sög. Den var svår för er och den var svår för mig ef­tersom vi al­la äls­kar mu­sik”, sa­de hon bland an­nat.

Tim­mar­na fö­re spel­ning­en de­la­de hon även en bild på Twit­ter från den brit­tis­ka drott­ning­en Eli­za­beth II:S be­sök hos över­le­van­de of­fer på ett barn­sjuk­hus i Man­ches­ter. Terror­då­det ef­ter en kon­sert med den ame­ri­kans­ka ar­tis­ten har hit­tills krävt 22 döds­of­fer. (TT) Ari­a­na Gran­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.