Trav­fes­ten loc­kar mas­sa fans

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Elitloppet TV4 17.15

Det är dags för al­la trav­to­ki­ga, som in­te ta­git sig till Sol­val­la, att bän­ka sig fram­för tv:n. Det är fi­nal i Elitloppet – och den blir raff­lan­de.

– Om du ald­rig va­rit på Elitloppet på Sol­val­la in­nan, så är det i år du ska ta dig dit. Nu står sla­get om trav­värl­den, det är två gi­gan­ter som gör upp om vem som är värl­dens bäs­ta trav­häst, sä­ger Per Skoglund, som le­der sänd­ning­ar­na på plats.

Dem han syf­tar på är svens­ke Stefan Me­lan­der med häs­ten Nun­cio och frans­ke tra­va­ren Bold Eag­le. Myc­ket står på spel och även om pris­sum­man är rund­ligt till­ta­gen, så är det in­te peng­ar­na som loc­kar i förs­ta hand.

– Det är en chans att gö­ra sig odöd­lig. Elitloppet är ett lopp med tra­di­tio­ner, det är topp tre i värl­den, jäm­för­bart med en Vm­fi­nal i fot­boll, sä­ger Per Skoglund.

Un­der hel­gen kom­mer runt 60 000 att be­sö­ka Sol­val­la. He­le­na Björkvall

Fo­to: Fredrik Sandberg/tt

Trav­häs­ten Nun­cio och kus­ken Ör­jan Kihl­ström ef­ter att de vun­nit Elitloppet för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.