Klas­siskt F1-ra­ce i Mo­naco

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Mo­nacos Grand Prix har va­rit med i for­mel 1-VM se­dan 1955 och är i dag det en­da F1-lop­pet som i sin hel­het körs på all­män väg. Svens­ken Ron­nie Pe­ter­son vann här i sin Lo­tus-ford 1973. TV3 13.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.