Gu­ar­di­ans of the ga­laxy

SCI­ENCE FIC­TION

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Glöm Spi­der-man och Iron­man och and­ra Mar­vel­stjär­nor. Det här ”Fan­tas­tis­ka fy­ran”-lik­nan­de gäng­et su­per­stjär­nor bju­der på häf­tig ac­tionun­der­håll­ning – för en stund i al­la fall. (USA, 2014) Ka­nal 5 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.