Kom­pi­sar mås­te räd­da värl­den

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

De ani­me­ra­de is­tids­dju­ren är till­ba­ka för yt­ter­li­ga­re ett fart­fyllt även­tyr. ”Ice age 5: Scratattrack”, som ha­de svensk bi­opre­miär i ju­li för­ra året, föl­jer ek­or­ren Scrat och hans jakt på det minst sagt svår­fång­a­de ekol­lo­net. Jak­ten le­der till en do­mi­no­ef­fekt som till slut ho­tar he­la jor­dens ex­istens. Ska Sid, Man­ny, Di­e­go och res­ten av kom­pis­gäng­et hin­na stop­pa för­öd­el­sen? Rös­ter­na görs av bland and­ra Ray Ro­ma­no, John Le­gui­za­mo och Qu­een La­ti­fah. C MORE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.