För­tro­lig­he­ten

DRA­MA

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Ef­ter fest i fint vil­la­om­rå­de blir ton­å­ring (Al­ba Au­gust) ut­satt för över­grepp av maske­rad man. Hen­nes pap­pa (Jo­han Gry) tar myc­ket il­la vid sig. Oklart vad re­gis­sö­ren Wil­li­am Olsson (de­but) vill be­rät­ta. (Sve­ri­ge, 2013) SVT1 22.35

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.