”De har an­slu­tit sig till IS”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Filippinerna upp­ger att det finns ut­länds­ka med­bor­ga­re bland dem som dö­dats i stri­der mel­lan filip­pins­ka sä­ker­hets­styr­kor och Is-an­knut­na ex­tre­mis­ter på ön Min­da­nao.

– Ti­di­ga­re var det ba­ra en lo­kal ter­ro­rist­grupp. Men nu har de har an­slu­tit sig till IS ide­o­lo­gi. De vill gö­ra Min­da­nao till en del av ka­li­fa­tet, sä­ger Jo­se Ca­li­da, mot­sva­ran­de ju­sti­ti­e­kans­ler.

Han sä­ger att det är ”ut­länds­ka ter­ro­ris­ter” som väl­jer Filippinerna om de har svårt att ta sig till Irak el­ler Sy­ri­en. (Tt-reu­ters)

FO­TO: BULLIT MARQUEZ/AP

Filip­pins­ka re­ge­ringss­styr­kor på plats i sta­den Ma­rawi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.