Över 40 barn dö­da­de i an­grepp

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Minst 100 män­ni­skor – varav 40 barn – har dö­dats i Usa-led­da flyg­rä­der mot den Is­kon­trol­le­ra­de sta­den al-may­a­din i öst­ra Sy­ri­en.

– Det var fa­mil­jer som ta­git sin till­flykt till sta­dens kom­mun­hus, sä­ger Ra­mi Ab­del Rah­man, chef för det op­po­si­tio­nel­la Sy­ris­ka män­ni­sko­rättsob­ser­va­to­ri­et (SOHR).

Många av de dö­da är släk­ting­ar till stri­dan­de i ter­ror­rö­rel­sen IS, en­ligt SOHR.

FN upp­ma­nar al­la län­der som ge­nom­för flyg­rä­der i Sy­ri­en att skil­ja på le­gi­ti­ma mi­li­tä­ra mål och ci­vi­la. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.