Zam­bia kan flyt­ta hu­vud­stad

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Zam­bia över­vä­ger att flyt­ta hu­vud­sta­den från snabb­väx­an­de Lusa­ka till ett näs­tan obe­bott om­rå­de med sump­mark i mel­lers­ta de­len i av lan­det. Lusa­ka har va­rit den na­tio­nel­la hu­vud­sta­den se­dan 1935, då Zam­bia var känt som Nordrho­desia.

– In­om de när­mas­te tio åren, kom­mer du in­te att kun­na gö­ra af­fä­rer i Lusa­ka på grund av tra­fik­stock­ning­ar, sä­ger pla­ne­rings- och ut­veck­lings­mi­nis­tern Lucky Mu­lu­sa.

Sta­den är över­be­fol­kad och det en­da vet­ti­ga vo­re att flyt­ta hu­vud­sta­den, an­ser han. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.