Minst 28 kop­ter dö­da i at­tack

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Be­väp­na­de män öpp­na­de eld mot en grupp kop­tis­ka krist­na som fär­da­des med buss i Egypten. Minst 28 män­ni­skor dö­da­des och yt­ter­li­ga­re 26 ska­da­des i at­tac­ken, som äg­de rum i går i Miny­a­pro­vin­sen, en­ligt sjuk­hus­käl­lor och ögon­vitt­nen. Off­ren var på väg till ett klos­ter sö­der om Kai­ro. En­ligt ögon­vitt­nen stop­pa­des for­do­nen som kop­ter­na fär­da­des i av maske­ra­de män som öpp­na­de eld.

Krist­na kop­ter är hårt drab­ba­de av för­föl­jel­ser från sun­ni­mus­lims­ka ex­tre­mist­grup­per. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.