Hett, hett, hett i hel­gen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

La­gom till hel­gen kom­mer vär­me från söd­ra Eu­ro­pa upp på be­sök till oss här i norr. Var­mast blir det i dag och i mor­gon i Gö­ta­land, Sve­a­land och en bit upp i söd­ra Norr­land. – På lör­da­gen blir det so­ligt och tem­pe­ra­tu­rer på drygt 25 gra­der. Lo­kalt kan det bli uppe­mot 30 gra­der, sä­ger Sand­ra An­ders­son, me­te­o­ro­log på SMHI. Men den som­mar­var­ma luf­ten or­kar in­te he­la vägen upp över Sve­ri­ge och det blir sto­ra tem­pe­ra­tur­kon­tras­ter mel­lan norr och sö­der. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.