Allt­mer ra­ma­dan i mo­bi­len

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Mo­bi­len spe­lar en allt vik­ti­ga­re roll un­der den mus­lims­ka fas­te­må­na­den ra­ma­dan som in­led­des vid sol­upp­gång­en i dag. Det finns en upp­sjö av ra­ma­dan-an­pas­sa­de ap­par och en­ligt Fa­ce­book vän­tas an­vän­dan­det på den so­ci­a­la me­die­platt­for­men öka med 5 pro­cent i Mel­la­nöstern och Nord­af­ri­ka un­der ra­ma­dan.

Un­der 30 da­gar gäl­ler fas­ta un­der dyg­nets lju­sa tim­mar. Fas­tan in­ne­bär för tro­en­de mus­li­mer att av­stå mat, dryck och sex från gry­ning till sol­ned­gång. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.