27 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Blen­da och Be­da namns­dag. Blen­da är ett svenskt namn som har as­so­ci­e­rats med ver­bet blän­da. En te­o­ri är att nam­net är fin­ge­rat och bars av en små­ländsk kvin­na en­ligt Blän­da­säg­nen. Om­kring 550 per­so­ner he­ter Blen­da och cir­ka 260 har det som till­tals­namn. Be­da var ur­sprung­li­gen ett for­neng­elskt mans­namn. Nam­net har fun­nits i Sve­ri­ge se­dan 1800-ta­let. Då var det gans­ka po­pu­lärt, i dag är det ovan­ligt. Om­kring 500 he­ter Be­da och runt 130 av dem kal­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.