DA­GENS CITAT

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

”Man kän­ner in­te igen de rik­tigt vik­ti­ga ögon­blic­ken i sitt liv, in­te för­rän det är för sent.”

Agat­ha Christie, eng­elsk för­fat­ta­re (1890– 1976)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.