Li­te om: Al­bin Gla­sell

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Ål­der: 25 år. Bor: Brunns­berg, Var­berg. Yr­ke: Film­ska­pa­re och film­lä­ra­re på Kul­tur­sko­lan i Var­berg. Ut­bild­ning: Ljud och bild­sko­lan i Var­berg och ettå­rig ut­bild­ning på South Se­as, Auck­land, Nya Ze­e­land. Fil­mo­gra­fi: Ce­lice (2013), Bar­racu­da (2015) och Mel­lan­rum (2017). Ak­tu­ell med: Kort­fil­men ”Mel­lan­rum” har pre­miär på filmfes­ti­va­len ”The Philip K. Dick Film Fes­ti­val” i New York 28 maj. Se­dan ska den vi­da­re till fes­ti­va­len ”Sci-on!” i Re­no, Ne­va­da. Han tog emot Var­berg kom­muns kul­tur- och fri­tids­ut­mär­kel­se i vå­ras. Om det­ta vo­re en kon­tak­tan­nons: ”Gil­lar kat­ter, långa pro­me­na­der och ve­ge­ta­risk mat”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.