FREDAGSKRYSSET • NR 3612

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs -

Gör så här:

1. Lös krys­set och fyll i bok­stä­ver­na i de num­re­ra­de ru­tor­na. 2. Fyll i mot­sva­ran­de siff­ra un­der bok­sta­ven = lös­nings­ko­den. Lös­ning­en kan ring­as el­ler sms:as in till mid­natt nat­ten mel­lan tis­dag och ons­dag. Så här sva­rar du via knapp­te­le­fon: 1. Ring 0944-114 90 03. 2. Knap­pa in korsords­num­mer (3612) och där­ef­ter den sex­siff­ri­ga lös­nings­ko­den. Du be­hö­ver in­te upp­ge ditt te­le­fon­num­mer – det re­gi­stre­ras au­to­ma­tiskt. Så här sva­rar du via sms: 1. Skriv WKS 3612 lös­nings­ko­den. Ex­em­pel: WKS 3612 123456. Glöm in­te mel­lansla­gen. 2. Skic­ka till 72790. Pris per sam­tal och sms: 8 kr. Tek­nis­ka pro­blem: sup­port@wordex.se. Vins­ter: En vin­na­re får fem triss­lot­ter, en får tre lot­ter och fem vin­na­re får en lott var. Ål­ders­gräns för lot­ter är 18 år. Lös­ning och vin­na­re pub­li­ce­ras näs­ta fre­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.