Ni hit­tar för­mod­li­gen någ­ra obe­sva­ra­de frå­gor. Men vi för­sö­ker be­sva­ra de fles­ta, sä­ger Hans Ro­sen­feldt som skri­vit ma­nus ihop med Camilla Ahl­gren.

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Sä­song fy­ra av se­ri­en ”Bron” hål­ler på att spe­las in, och det blir den sis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.