Det är prislap­pen på Strand­går­den på Get­terön när nu ägar­na har valt att dra sig till­ba­ka.

FAMILJEÄGT HOTELL: NU SKA ÄGAREN GÅ I PEN­SION

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Är du su­gen på att bli ho­tel­lä­ga­re? Har du 17 miljoner kan din dröm bli verk­lig­het. Ägaren vill dra sig till­ba­ka och Strand­går­den är där­för till sa­lu.

När HN får tag i den nu­va­ran­de ägaren Gu­nil­la Nils­son-ditt­mar, 75, har hon fullt upp med di­ver­se fru­kost­be­styr samt ut­check­ning­ar av gäs­ter.

– Det är den 37:e som­ma­ren jag job­bar och det är med ål­derns rätt jag säl­jer. Nu ska jag le­va pen­sio­närs­liv, be­rät­tar Gu­nil­la Nils­son­ditt­mar.

HON DELAR ÄVEN med sig av ho­tel­lets histo­ria. En fa­milj med nam­net Sund bygg­de bad­ho­tell på ber­get ovan­för tred­je och fjär­de vik 1934. Då drevs det främst som ett pen­sio­nat och frun i fa­mil­jen styr­de fö­re­ta­get fram till 1960-ta­let.

– Det är fort­fa­ran­de ätt­ling­ar till fa­mil­jen Sund som kom­mer hit och be­sö­ker oss.

Strand­går­den har va­rit i Gu­nil­la Nils­son-ditt­mars fa­miljs ägo se­dan 1962, då svär­för­äld­rar­na tog över

Bild: JONATAN BYLARS

FAMILJEÄGT. Ef­ter 37 år ska ägar­na gå i pen­sion.

TILL SA­LU. Ho­tel­let som bygg­des 1934 sö­ker nu nya äga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.