Ing­en hjälp vid stöld

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

BROTT. Äld­re pen­sio­när be­stu­len på man­nens döds­bo­peng­ar. Fast man vet vem tju­ven är får man ing­en hjälp! Vad är det för fel på myn­dig­he­ter­na? Vad har man fäng­el­ser­na till för om in­te för att föl­ja la­gen!!

En­sam 86-åring !

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.