Var­ning för bluff­sam­tal

Hallands Nyheter - - Nyheter - TO­BI­AS SVENSSON to­bi­as.svensson@hn.se

Ring ab­so­lut in­te upp +252-num­ret. Po­li­sen miss­tän­ker be­drä­ge­ri­för­sök.

Runt om i lan­det rap­por­te­ras det om att en stor mängd män­ni­skor de se­nas­te da­gar­na bli­vit upp­ring­da av te­le­fon­num­mer som bör­jar med +252, det vill sä­ga land­s­num­ret till So­ma­lia.

Vid lunch­tid på lör­da­gen gick po­li­sen ut med en var­ning, ef­ter att ha fått ta emot en mängd an­mäl­ning­ar. Det är fort­fa­ran­de oklart vad syf­tet med sam­ta­len är.

”Ing­en av de som har ringt till po­li­sen har be­sva­rat num­ret men vill upp­märk­sam­ma and­ra ge­nom att in­for­me­ra po­li­sen. Då ing­en har be­sva­rat num­ret vet po­li­sen in­te vad per­so­nen som ring­er vill men det kan va­ra ett för­sök till be­drä­ge­ri”, skri­ver po­li­sen på sin hem­si­da.

All­män­he­ten upp­ma­nas att in­te sva­ra på ut­länds­ka num­mer om de in­te vän­tar sam­tal från lan­det i frå­ga. Och den som har ett mis­sat sam­tal som bör­jar med +252 ska ab­so­lut in­te ringa upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.