Fak­ta: Kvar­te­ret Hju­let

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Tan­ken är att kvar­te­ret Hju­let ska bli en kom­bi­na­tion av mer än 100 nya bo­stä­der och af­färs- och kon­tor­sy­tor. Än­nu oklart om bo­stä­der­na blir bo­stads- el­ler hy­res­rät­ter el­ler en kom­bi­na­tion. Stor­tor­gets gal­le­ria ska dels byg­gas på med två vå­ning­ar, dels ut­vid­gas ut mot Hol­gers­ga­tan, på bak­si­dan av den fas­tig­het som rym­mer Sys­tem­bo­la­get och Ar­bets­för­med­ling­en, och där bil­da bot­ten­vå­ning för en del av bo­stä­der­na. En livs­me­dels­bu­tik pla­ne­ras i den ut­bygg­da gal­le­ri­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.