Spar­ka­de tum­me ur led i miss­han­del

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: En man i 55-års­ål­dern åta­las för att ha miss­hand­lat en per­son på Hamn­ga­tan i Fal­ken­berg i bör­jan av april. Man­nen har en­ligt åta­let ut­de­lat slag med knyt­nä­ven i an­sik­tet så att den and­ra per­so­nen föll till mar­ken. Där fort­sat­te miss­han­deln i form av fle­ra spar­kar mot krop­pen och ena han­den så att tum­men gick ur led. Per­so­nen fick rod­nad och svull­nad i nac­ken och i an­sik­tet. Den åta­la­de krävs på 17 200 kro­nor i ska­de­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.